meer

infoRmatie

WSV Echt
Kerkveldsweg Oost 20
6101 NN Echt
Banknr. NL25RABO0142025259
t.n.v. WSV Echt

Wie zijn wij?

WSV Echt is een wandelvereniging die wandeling organiseerd door limburg voor zowel jong als oud.

Uitgangspunten bij de alternatieve 4Daagse van WSV-Echt

Als vertrekpunt van de dagelijkse wandelingen wordt uitgegaan van het vertrekpunt NS-Station in Echt. Hier is een ruime gratis parkeerplaats waar de auto’s de hele dag kunnen blijven staan.

Indien er bij de start en/of finish van een dag etappe gebruik gemaakt kan worden van het OV zal hier door de lopers gebruik van worden gemaakt.

Daar waar er geen redelijk alternatief is zal door WSV gezorgd worden voor vervoer d.m.v. een busje. Hiervoor gelden dan de regels van het RIVM.

Alle dan geldende coronaregels worden nageleefd.

 Dag 1: Dinsdag 20 juli.

Afstand 40 km

 • Vertrek vanaf Station Sittard naar Wilhelminabrug Maastricht. De eerste dag bedraagt de afstand 40,9 km
 • Er wordt met de trein gereisd van NS-Station Echt naar NS-station Sittard. Van hieruit kan direct met de route worden gestart
 • Het eindpunt van de eerste etappe is gepland bij Brouwerij De Ridder aan de Wilhelminabrug in Maastricht. Van hieruit is het ongeveer 300 meter naar het NS-station om daar de trein terug te nemen naar Echt

Afstand 20km

 • Vertrek vanaf Café “De Witte Börstel” in Meers-Stein naar Wilhelminabrug Maastricht. De eerste dag bedraagt de afstand 19,8 km
 • Vanuit het NS-Station Echt verzorgd WSV de reis naar het startpunt met een busje
 • Het eindpunt van de eerste etappe is gepland bij Brouwerij De Ridder aan de Wilhelminabrug in Maastricht. Van hieruit is het ongeveer 300 meter naar het NS-station om daar de trein terug te nemen naar Echt

Dag 2: Woensdag 21 juli

Afstand 40 km

 • Vertrek van Wilhelminabrug Maastricht naar Brasserie de Wisse in Dilsen-Stokkem. I.v.m. de mogelijkheid een eindpunt te hebben bij een horecagelegenheid is deze etappe slechts 31km
 • Er wordt met de trein gereisd van NS-Station Echt naar NS-station Maastricht. Van hieruit moet men dan 300 meter richting Wilhelminabrug lopen om daar de route op te pakken
 • Het eindpunt van de tweede etappe is gepland bij Brasserie de Wisse in Dilsen-Stokkem
 • Vanuit hier zal men met een busje worden opgehaald en worden teruggebracht naar het NS-Station in Echt

Afstand 20 km

 • Vertrek vanaf Café De Gouden Ster in Dilsen-Stokkum naar Centrum Thorn. Afstand 21,2km
 • Vanaf het Station in Echt zullen de lopers naar het startpunt gebracht worden
 • Vanuit Thorn worden de wandelaars op het einde van de dag weer worden opgehaald en teruggebracht naar het NS-Station in Echt

 Dag 3: Donderdag 22 juli

Afstand 40 km

Vertrek vanaf Café De Gouden Ster in Dilsen-Stokkem naar haven Maasbracht. Afstand 39,5 km

 • Vanaf het Station in Echt zullen de lopers naar het startpunt gebracht worden
 • Vanuit Maasbracht worden de wandelaars op het einde van de dag weer worden opgehaald en teruggebracht naar het NS-Station in Echt (Optie is om vanaf de markt in Maasbracht het OV (bus) te nemen terug naar het NS-Station in Echt

Afstand 20 km

 • Vertrek vanaf centrum Thorn naar haven Maasbracht
 • Vanaf het Station in Echt zullen de lopers naar het startpunt gebracht worden
 • Vanuit Maasbracht worden de wandelaars op het einde van de dag weer worden opgehaald en teruggebracht naar het NS-Station in Echt (Optie is om vanaf de markt in Maasbracht het OV (bus) te nemen terug naar het NS-Station in Echt

Dag 4: Vrijdag 23 juli

Omdat dit weer de laatste dag is willen we in gezamenlijkheid deze dagen afsluiten op de markt in Sittard. Indien er genoeg animo voor is zullen we proberen ergens op de markt een (gedeelte) van een terras te reserveren zodat we daar een hapje en een drankje kunnen nuttigen

Afstand 40 km

 • Vertrek vanaf haven Maasbracht naar markt Sittard. Afstand 41 km
 • Vanaf het Station in Echt zullen de lopers naar het startpunt gebracht worden
 • Vanuit het eindpunt Sittard neemt men de trein, of een ander openbaar vervoer, terug naar het NS-Station in Echt.

 Afstand 20 km

 • Vertrek vanaf brug Roosteren/Maaseik naar markt Sittard. Afstand 21 km
 • Vanaf het Station in Echt zullen de lopers naar het startpunt gebracht worden
 • Vanuit het eindpunt Sittard neemt men de trein, of een ander openbaar vervoer, terug naar het NS-Station in Echt.

 

OVER WSV ECHT

WSV Echt is een wandelsportvereniging die ten doel heeft wandelingen voor iedereen te organiseren. Leden en niet leden zijn welkom.

WE GAAN NIET WEKELIJKS OF MAANDELIJKS OP EEN VASTE TIJD OF DAG SAMEN WANDELEN. Natuurlijk kun je onderling afspreken want samen wandelen is gezelligheid en sportiviteit in één.

Ben je lid van de WSV Echt, dan ben je ook lid van de wandelbond FLOW en krijg je bij inschrijving € 1,00 korting als je gaat wandelen bij een wandeling erkent door de bond.

Het is niet zo, dat je je moet aanmelden voor een wandeling. Je kunt vertrekken tussen de aangegeven tijden.

ACTIVITEITEN VOOR LEDEN VAN WSV ECHT

Alleen de voorjaarswandeling, ledentocht, de Vierdaagse in Nijmegen, tweedaagse naar Diekirch en de Dia avond, moet je je vooraf opgeven.

Behalve de dia-avond, zijn deze activiteiten alleen voor leden toegankelijk. Voor deze evenementen wordt een schappelijke prijs gerekend. Deelname is uiteraard niet verplicht.

Januari: ledenvergadering met een wandeling, koffie, vlaai en na afloop soep met een broodje.

Mei: Voorjaarswandeling voor leden. Omdat we altijd met de bus gaan moeten er minimaal 35 opgaven zijn.

September: ledentocht, hier wordt een wandeling, koffie en vlaai en na afloop een gezellig diner aangeboden.

Oktober: wordt 4 keer op woensdagmorgen 10 km gewandeld.

November: onze jaarlijkse dia-avond, ook hier wordt iedereen koffie en vlaai aangeboden.

Informatie over alle activiteiten staat in de INFO die 4 keer per jaar uitkomt. De INFO staat ook op onze site.

JE HULP ALS VRIJWILLIGER IS HARD NODIG.

Je geeft je bij je lidmaatschap óók op voor een werkgroep, een keer per jaar wordt je ingezet op een van onze tochten. Door je inzet tijdens de tochten en de ledentocht kom je ook in aanraking met andere leden.

De contributie is € 16,50 per kalenderjaar. Hiervoor ontvang je het lidmaatschap van de bond en WSV Echt, de wandelagenda en bij aanmelding het wandelboekje.

Ook de consumpties voor de ledenvergadering en , ledentocht zijn voor rekening van de wandelclub. Voor de Dia avond wordt een kleine bijdrage gevraagd van € 2,50 voor koffie en vlaai.