meer

infoRmatie

WSV Echt
Kerkveldsweg Oost 20
6101 NN Echt
Banknr. NL25RABO0142025259
t.n.v. WSV Echt

Wie zijn wij?

WSV Echt is een wandelvereniging die wandeling organiseerd door limburg voor zowel jong als oud.

 

OVER WSV ECHT

WSV Echt is een wandelsportvereniging die ten doel heeft wandelingen voor iedereen te organiseren. Leden en niet leden zijn welkom.

WE GAAN NIET WEKELIJKS OF MAANDELIJKS OP EEN VASTE TIJD OF DAG SAMEN WANDELEN. Natuurlijk kun je onderling afspreken want samen wandelen is gezelligheid en sportiviteit in één.

Ben je lid van de WSV Echt, dan ben je ook lid van de wandelbond FLOW en krijg je bij inschrijving € 1,00 korting als je gaat wandelen bij een wandeling erkent door de bond.

Het is niet zo, dat je je moet aanmelden voor een wandeling. Je kunt vertrekken tussen de aangegeven tijden.

ACTIVITEITEN VOOR LEDEN VAN WSV ECHT

Alleen de voorjaarswandeling, ledentocht, de Vierdaagse in Nijmegen, tweedaagse naar Diekirch en de Dia avond, moet je je vooraf opgeven.

Behalve de dia-avond, zijn deze activiteiten alleen voor leden toegankelijk. Voor deze evenementen wordt een schappelijke prijs gerekend. Deelname is uiteraard niet verplicht.

Januari: ledenvergadering met een wandeling, koffie, vlaai en na afloop soep met een broodje.

Mei: Voorjaarswandeling voor leden. Omdat we altijd met de bus gaan moeten er minimaal 35 opgaven zijn.

September: ledentocht, hier wordt een wandeling, koffie en vlaai en na afloop een gezellig diner aangeboden.

November: onze jaarlijkse dia-avond, ook hier wordt iedereen koffie en vlaai aangeboden.

Informatie over alle activiteiten staat in de INFO die 4 keer per jaar uitkomt. De INFO staat ook op onze site.

JE HULP ALS VRIJWILLIGER IS HARD NODIG.

Je geeft je bij je lidmaatschap óók op voor een werkgroep, een keer per jaar wordt je ingezet op een van onze tochten. Door je inzet tijdens de tochten en de ledentocht kom je ook in aanraking met andere leden.

De contributie is € 16,50 per kalenderjaar. Hiervoor ontvang je het lidmaatschap van de bond en WSV Echt, de wandelagenda en bij aanmelding het wandelboekje.

Ook de consumpties voor de ledenvergadering en , ledentocht zijn voor rekening van de wandelclub. Voor de Dia avond wordt een kleine bijdrage gevraagd van € 2,50 voor koffie en vlaai.